رگولاتوری و اهداف آن

معرفی رگولاتوری

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) با استناد به ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش به سزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي از وظايفي كه برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص مي‌باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير می باشد.

اهم اهداف رگولاتوری

  • تثبیت جایگاه سیاست گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری
  • تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی گری
  • حفظ منافع ملی
  • حفظ رقابت سالم در میان فعالان
  • ریشه کنی فساد