ماموریت ( Mission )

مأموریت شرکت چاپار رسانه ارایه سرویس های پر سرعت اینترنت با پهنای باند آزاد (پهنای باند اختصاصی) به سازمان ها ، شرکت ها و مجتمع های مسکونی در سطح استان تهران می باشد.