اخبار داخلی

وزیر ارتباطات: تعرفه جدید اینترنت موبایل گران است
وزیر ارتباطات از بازنگری در تعرفه جدید اینترنت موبایل در پی واکنش کاربران، عدم رفع محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت اینترنت کاربران خانگی، بررسی موانع اپراتورها د ...